Lĩnh vực kinh doanh/事業内容

GRApP là công ty du lịch Nhật Bản chủ yếu khai thác các tour du lịch trong nước, cung cấp dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ cho khách nước ngoài đến Nhật Bản. Chi nhánh công ty tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ/chăm sóc khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, đặc biệt là xây dựng sự tương tác với khách hàng.

株式会社GRApPは日本国内の旅行者・インバウンドゲストへ提供する民泊施設・ホテル・ゲストハウスの運営を行っています。ベトナム支社ではゲスト対応のオペレーションに特化し、世界中から来られる様々な特性のお客様のカスタマーサポートをしております。

Vấn đề gặp phải trước khi sử dụng Speed Up/サーベイ導入前の課題

Khi tuyển dụng nhân viên hỗ trợ khách hàng, chúng tôi không thể xác định được họ có thái độ làm việc tốt hay xấu, có phù hợp với cách làm việc trong công ty hay không?

カスタマーサポートスタッフの採用を行うにあたり、勤務態度の良し悪しや弊社組織で働くことへの適応性がどの程度期待できるのか不明だった

Cảm nghĩ sau khi sử dụng thử Speed Up/サーベイを使ってみての感想

Chúng tôi đã xây dựng được hình mẫu nhân viên với các đặc điểm cần thiết dựa trên kết quả khảo sát của toàn bộ nhân viên hiện nay trong công ty. Vì vậy, khi tuyển dụng, chúng tôi biết được ứng viên nào phù hợp với hình mẫu này và phán đoán về mức độ tương tác trong công việc giữa họ và các nhân viên hiện nay có tốt hay không. Nhờ vậy mà quá trình tuyển dụng cũng trở nên suôn sẻ hơn.

既存スタッフ全員のサーベイをすることで、スタッフの特性をパターン化することが出来た。採用の際にどのパターンにあてはまるかがわかるようになるため、現在活躍しているスタッフに近しい人材かどうかを判断することが出来、採用がスムーズに行えるようになった。

カテゴリー: 未分類