Lĩnh vực kinh doanh/貴社の事業内容

Frontier đã thi công hơn 4000 văn phòng tại Nhật Bản. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ set up văn phòng cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam.
Gần đây, nhu cầu thi công các gian hàng sự kiện và các cửa hàng nhỏ đang tăng lên nên nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên cũng hết sức cần thiết. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một tổ chức công ty có thể thu hút và giữ chân các nhân viên người Việt.

日本国内での4000件以上のオフィス施工実績を元にベトナム国内で日系企業様のオフィスづくりをしております。
最近ではイベントブースや小売店舗などの需要も増えてきました。ベトナム人スタッフ様が定着しやすい求心力あるオフィスづくりを心がけております。

Vấn đề gặp phải trước khi sử dụng Speed Up/サーベイ導入前の課題

Chỉ thông qua bản sơ yếu lý lịch và một vài buổi phỏng vấn, không thể nắm bắt được chính xác quan điểm cá nhân đối với công việc và sự tương đồng đối với công ty.
Đặc biệt là ở Hồ Chí Minh – nơi có nhiều người nhảy việc hơn ngoài Bắc, chúng tôi rất khó khăn trong quá trình đảm bảo ổn định chất lượng dịch vụ cũng như mất nhiều thời gian để phục hồi sau khi một số kỹ sư nghỉ việc.

履歴書と数度の面接だけでは、組織への親和性や個人の仕事観を正確に把握することができませんでした。
特に北部よりもジョブ・ホッパーが多いと言われているホーチミンでは、技術者の離職に対するリカバリーには時間も掛かり、組織全体のサービス品質を安定的に保つのにとても苦労しておりました。

Cảm nghĩ sau khi sử dụng thử Speed Up/サーベイを使ってみての感想

Chúng tôi đã nhận ra những nhân viên có lầm tưởng (yêu cầu và kỳ vọng sai đối với công ty) trong bộ máy nhân viên. Đồng thời, hiểu được sự cần thiết của việc thay đổi ý thức của các nhân viên mới và cả những nhân viên hiện tại trong công ty. Không chỉ vậy, chúng tôi còn nắm bắt được những lầm tưởng cần phải loại bỏ của các Manager.
Có thể nhìn nhận được những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của công ty là một thành công rất lớn đối với chúng tôi. Nhờ phân tích sâu những dữ liệu kết quả từ Speed Up, chúng tôi đã thấy được những vấn đề tiềm ẩn và cả giải pháp cho chúng.
Chân thành cảm ơn Speed Up.

組織を構成するメンバーにも、いくつかの「錯覚」(会社への誤った期待や要望)を持っている者がいることがわかり、 新入社員以外でも現有社員の意識改革が必要なことに気づくことができました。
落としこみが必要なマネージャー層がもつ錯覚も、同時に把握できました。現在の弊社の組織の強弱点を視覚化できたことは非常に大きな収穫であり、このデータをさらに掘り下げて考察し、これまで見えなかった問題点と改善策が、実に短期間でクリアになりました。本当にありがとうございました。

カテゴリー: 未分類